Игри

Информация за страница Голяма Желязна

     Голяма Желязна е едно от най-известните на територията на страната села най-вече с добиването и последвалата обработка на руда от желязо. Тя се среща най-вече в околностите на местността Енча, като това е основната причина още преди много години населеното място да носи днешното си име. Съвременният поглед обаче показва, че находището не е актуално и не се експлоатира като източник на работа и раздвижване на икономиката. Причината за това е недостатъчното количество руда, което се извлича към момента. Браилица обаче е първото име на селото, което преди около 300 години се мести от първоначалното си местоположение. Това се дължи на изтощаване на почвата, което пречи на населението да задоволява своите най-естествени нужди. Бърдене се нарича новата махала, където селото се премества и за известен период от време то се нарича именно така. После обаче идва нова беда за хората и те са принудени да се крият – чумната епидемия.

     Тя е известна за една част от историята на страната и най-вече в епохата на Средните векове, а ако се преместим доста години напред във времето, писателят Камю пише една от най-популярните си и успешни повести – Чумата. Тя представлява поглед върху проблемите на обществото, което дори в такива тежки и кризисни моменти като епидемия от смъртни случаи си остава същото и не може да проумее нуждата да станем по-добри и човечни. В местността Чумин кръст в село Голяма Желязна двама братя близнаци заравят чумата своеобразно, като за целта използват два вола, също близнаци.Последва по-спокоен период за населението, което живее благодарение най-вече на доброто си стратегическо положение на пътя Варна – Дубровник. Тази хърватска област често пъти е била обект на интерес в битките между владетелите, а от там се издават и доста грамоти и награди за храмовете. Тъй като икономическото положение на селото в значителна степен се подобрява в резултат на добрите тъгровски отношения, това не остава незабелязано от жителите на околните села. Те на бърза ръка скалъпват обвинение, че богатите и заможни селяни отнемат живота на една боринска кадъна. Всъщност самите турци извършват убийството и заравят тялото в един обор.

     Местното население видимо се изплашва от предстоящото отмъщение на турците. Така се стига до разделянето му на три групи с цел по-лесното измъкване от преследвача, но така или иначе ударът върху Голяма Желязна не закъснява. Има различни версии относно удара, който то претърпява, като най-известната е, че къщите за изгорени, а голяма част биват направо избити без съд и присъда. Иначе околностите на селото са населени с живот още от най-ранна и дълбока древност – доказателство за това са многото на брой изкуствени могили. През 1857-ма година е построена първата църква, която и до днес си остава сграда с историческо и културно значение. Друга такава пък е селищната могила в Пеър, както и двете сгради на читалището – стара и нова. Говедарската къща служи като първото местоположение на училището в селото, а още по-известна е чешмата – паметник.Тя е изградена за войниците, загубили живота си в двете Балкански и Първата световна война.

eXTReMe Tracker